УСЛУГИ

*Достава и комплетно поставување на сите видови на подови (Паркет и Ламинат, Теписони, PVC и Линолеум подови и Спортски подови).

*Достава на сите материјали потребни за идеална изведба на сите типови подови, освен керамички подови.

*Консултативни услуги и совети од идеја до реализација од страна на стручни лица.