ПОДОВИ

СПОРТСКИ ПОДОВИ

Спортски подови (Tarkett,  Kraiburg) Системи на подови од префабрикувана гума , ЕПДМ гранули , полиуретани и акрил. Совршени решенија за беспрекорни, безбедни и современи спортски активности.