ПОДОВИ

ПВЦ и ЛИНОЛЕУМ

ПВЦ и Линолеум подови (Tarkett) ПВЦ и линолеум подните облоги се исклучително издржливи, удобни и топли. Погодни за скоро сите простории , како за комерцијални така и за резеденцијални објекти. Дополнително Линолеумот е и природен материјал кој со своите карактеристики создава природна средина.