ИНФО

ФЛООРИНГ

Фирмата Флоринг ДООЕЛ, основана 2001 год. Ви нуди идеални решенија за сите типови на подни облоги за во Вашите семејни објекти како и за Вашите деловни простории. Со голема посветеност го оплеменуваме Вашиот простор на живеење и работење, се со цел да создадеме задоволство и хармонија во Вашиот живот.

ПАРКЕТИ, ЛАМИНАТИ


PVC И ЛИНОЛЕУМ


НАЛИВНИ ПОДОВИ


ТЕПИСОНИ


СПОРТСКИ ПОДОВИ

ШТО РАБОТИМЕ

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

ПОДОВИ

  • Паркет (Tarkett, HARO, DIN)
  • Теписони
  • PVC и Линолеум подови (Tarkett)
  • Наливни подови (Viacor, MAPEI)
  • Спортски подови

СПОРТСКА ОПРЕМА

АКСЕСОРИС

ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

  • Лепила, лакови, репаратур и самонивелирачки маси на цементна основа (MAPEI)